NOVINKA! Chladící talíř

Stěnové panely  GS insPIRe ® CH MAX  jsou určeny pro konstrukci stěn a stropů v místnostech se sníženou teplotou, tj. v chladírnách (t> 0 °) a mrazničkách (t <0 °) a dalších objektech s řízenou teplotou a vlhkostí. Z desek lze postavit samostatně stojící objekty, ale i chladicí nebo mrazicí komory uvnitř stávajících budov. Panely lze instalovat svisle i vodorovně, jako jednopolové i vícepolové prvky.

  1. Profilování plechového obkladu dodává stěnám estetický vzhled
  2. Těsnicí hmota aplikovaná na staveništi
  3. Velký poloměr profilu zámku zajišťuje celistvost ochranných povlaků plechu
  4. Tvarované hrany usnadňují montáž a zvyšují tepelnou izolaci
  5. Dvojitý zámek spojující panely zaručující vysoké protipožární vlastnosti
  6. Labyrintový spoj jádra eliminující tepelný most
  7. Jádro z tuhé PIR pěny s velmi dobrými tepelně izolačními a protipožárními vlastnostmi
  8.