Izolace PIR

Izolační desky z polyisokyanurátové pěny 

Izolační PIR desky

Charakteristika
Tvrdá izolační PIR deska oboustranně potažená laminovaným AL papírem. Izolace je bez freonů a je tedy vhodná na izolaci rodinných domů. Oproti stříkané izolaci PIR, která časem své izolační vlastnosti ztrácí a nelze žádný z parametrů garantovat, si desky PIR vyrobené ve fabrice pod odborným laboratorním dohledem zachovávají své vlastnosti po celou dobu své živostnosti na stavbě. Výhodou je velice dlouhá životnost při zachování  fyzikálních parametrů.

Využití
Univerzální použití PIR desek – izolace plochých střech, nadkrokevní a mezikrokevní izolace šikmých střech, izolace základových desek, izolace skládaných stěn a plášťů, izolace plochých střech, izolace podlah.

Parametry
Součinitel prostupu tepla λ = 0,022 – 0,023 W/mK
Hustota: 30 kg/m3
Tuhost: zatížení desky cca 15t /m2

Spoje
jednoduchý FALC, Pero – Drážka, bez zámku

Tloušťka panelů od 80 mm – 160 mm