Zemědělství a potravinářství

Naše společnost dodává komplet realizace staveb sloužící pro zemědělské potřeby. Dodávka zemních prací, ocelové nebo betónové konstrukce včetně opláštění. Dále naše firma zajišťuje komplet dodávky vnitřní technologie.

  • Chladírenské a mrazírenské boxy
  • Skladovací haly (ocelové, železobetonové, nebo kombinované)
  • Haly pro slepice, prasata, dojnice, koně atd.
  • Opláštění hal - zateplené, nezateplené (sendvičové panely, trapézové plechy)

Realizujeme tyto projekty dle dokumentace dodané investorem v konzultaci s investorem. Na montáž jsou použity materiály odpovídají požadavkům projektové dokumentace a splňují požadavky na daného prostředí (životnost, požární odolnost, odolnost proti korozi a iným vlivům).