Průmyslové a výrobní haly

Naše společnost nabízí komplet realizaci a dodávku materiálu na různé druhy průmyslových staveb. Tyto dodávky se liší dle charakturu užívaní budov a hal. Dodáváme výrobní a skladové haly do automobilového průmyslu, zemědělství, potravinářský průmysl, textilní průmysl, chladírenské a mrazírenské provozy atd. Tyto dodávky probíhají pod dohledem odborně proškolených dohledů a jsou zárukou kvalitně dodaného díla. Veškerá realizace probíhá dle projektové dokumentace a konzultace s investorem. Materiály použité na výstavbu jsou certifikované a mají veškeré atesty a klasifikace potřebné ke kolaudaci stavby.